กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

\"\"

นายสันทัด  ผดุงพล
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิ้กลิ้งค์ด้านล่าง :
clinic.chpao.org/chpao_info/chpao_civil/chpao_civil.html

https://www.facebook.com/#!/tecChaiyaphum?fref=ts

คุยกับนายก อบจ.
นายมนตรี ชาลีเครือ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
"การจะพัฒนาชัยภูมิต้องเริ่มจากการทำให้พี่น้องชาวชัยภูมิมีความสุข"
วิสัยทัศน์ อบจ.
เมืองน่าอยู่ อู่พลังงาน
ดินแดนแห่งการท่องเที่ยว
กีฬาเด่น เน้นการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม