กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

(นายประดลเดช  เกิดชัยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิ้กลิ้งค์ด้านล่าง :

http://122.154.151.211/chpao_info/chpao_sapha/chpao_sapha.html

Facebook
 

คุยกับนายก อบจ.
นายมนตรี ชาลีเครือ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
"การจะพัฒนาชัยภูมิต้องเริ่มจากการทำให้พี่น้องชาวชัยภูมิมีความสุข"
วิสัยทัศน์ อบจ.
เมืองน่าอยู่ อู่พลังงาน
ดินแดนแห่งการท่องเที่ยว
กีฬาเด่น เน้นการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม