วารสารประชาสัมพันธ์ \"สระพังนิวส์\" ประจำเดือนตุลาคม 2560