ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 19 กรกฏาคม 2555 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชัยภูมิ ที่ทำการใหม่ เลขที่ 264/1 หมู่ที่ 13 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นายนพพล ศรีสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เิดินทางมาเป็น ประธานพิธีเปิดสำนักงานและวางศิลาฤกษ์หอประชุม
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 21:26 น.| เขียนโดย admin
วันที่่ 18 กรกฏาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องนิเวศรัตน์ โรงแรมเลิศนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นายบรรยงค์ วงษ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายวรวุฒิ ฉวีชัย ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ นายมานะ สินธุวงษานนท์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่เขตการศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต1 นาย อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการเขตพื้นที่เขตการศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ ร่วมแถงข่าวการ แข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 21:23 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 17 กรกฏาคม 2555 เวลา 24.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ นายนิพนธ์ สาธิตสมิตพงษ์ ปลัดจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีขอขมารับบาตร-ผ้าไตร
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 21:20 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 12 กรกฏาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นายนิพนธ์ สาธิตสมิตพงษ์ ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว"ปี 2555
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 21:11 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 11 กรกฏาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ไร่ใบเตย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด ชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธี เปิดโครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาชีพการนวดแผนไทยของผู้พิการ ประจำปี 2555
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 21:05 น.| เขียนโดย admin