ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2020 เวลา 10:36 น.| เขียนโดย admin
เรื่อง แต่งตั้งรองนายก อบจ.ชัยภูมิ
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2020 เวลา 10:28 น.| เขียนโดย admin
เรื่อง ให้ประธานคณะทำงานที่ปรึกษากิตติมศักด์ นายก อบจ.ชัยภูมิ พ้นจากตำแหน่
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2020 เวลา 10:17 น.| เขียนโดย admin
เรื่อง ให้รองนายก อบจ.ชัยภูมิ และที่ปรึกษานายก อบจ.ชัยภูมิ พ้นจากตำแหน่ง
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2020 เวลา 10:11 น.| เขียนโดย admin