ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุม ก.จ.จ. ชัยภูมิประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 8 วันที่ 23 สิงหาคม 2562
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2019 เวลา 10:50 น.| เขียนโดย admin
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2019 เวลา 10:48 น.| เขียนโดย admin
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2019 เวลา 16:15 น.| เขียนโดย admin