ร่าง TOR เผยแพร่ประกาศเพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0083 บ้านจอก - บ้านสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2018 เวลา 10:57 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง