ร่าง TOR เผยแพร่ประกาศเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0053 บ้านหนองสองห้อง-บ้านโนนข่า อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ (ระยะที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2018 เวลา 11:10 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง