ร่าง TOR เผยแพร่ประกาศ เพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี Recycling สายทาง ชย.ถ.1-0061 บ้านหนองบัวแดง-บ้านโหล่น (ตอนที่ 3) อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2018 เวลา 11:21 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง