ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านยางนาดี ม.5 ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า - บ้านแจ้งใหญ่ ม.6 ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2018 เวลา 15:09 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง