เปิดเผยราคากลางปรับปรุงและตกแต่งจุดบริการประชาชน อบจ.ชัยภูมิ (เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์) ประจำปี 2561
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2018 เวลา 16:39 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง