ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงป้ายจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท สายทาง ชย.ถ.1-0028 บ้านแท่น - บ้านวังหิน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2018 เวลา 17:02 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง