เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น (VIP) ตามโครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 04 กันยายน 2018 เวลา 11:30 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง