เปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล้ก สายทาง ชย.ถ.1-0076 บ้านห้วยหลัว-บ้านป่ายาง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 06 กันยายน 2018 เวลา 18:14 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง