ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 07 กันยายน 2018 เวลา 13:37 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง