เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2018 เวลา 14:55 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง