เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0011 แยกทางหลวง 225 - บ้านชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2018 เวลา 17:32 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง