เปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete สายทางบ้านหนองโดน หมู่ที่ 10 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น - บ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2018 เวลา 18:39 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง