ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2018 เวลา 18:10 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง