เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2018 เวลา 20:30 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง