เปิดเผยราคากลางจัดซื้อหินคลุก จำนวน 200 ลบ.ม.และหิน 3/8 จำนวน 500 ลบ.ม.(สถานที่ดำเนินการจัดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 07 ธันวาคม 2018 เวลา 16:07 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง