ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโปร่งโก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ - บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 13:58 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง