เปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านฝาย หมู่ที่ 1,3 ตำบลหนองขาม - บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 15:17 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง