ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี Recycling สายทางบ้านกะฮาด ม.6 ต.กะฮาด อ.เนินสง่า - บ้านโนนจาน ม.5,14 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10:36 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง