ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านสระโพนทอง ม.4 ต.สระโพนทอง-บ้านนกเอี้ยงเก่า ม.6 ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 14:41 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง