ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทางบ้านธาติงาม หมู่ที่ 17 ตำบลผักปัง - บ้านแดง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 15:54 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง