เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านโนนสะอาด ม.10 ต.บ้านเล่า-บ้านนาวัง ม.2 ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 12:58 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง