ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ที่ กทอ.61-02-36-0003 (นายเสด็จ นวนมะลัง) สถานที่ดำเนินการ ที่ดิน (ส.ป.ก.4-01ข.) เลขที่ 1573 แปลงเลขที่ 23
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 17:18 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง