ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete สายทางบ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำวัวแดง - บ้านหลักแดน หมู่ที่ 9 ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 07 มีนาคม 2019 เวลา 11:28 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง