เปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนกวางโจนศึกษา ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2019 เวลา 13:18 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง