เปิดเผยราคากลางจ้างบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชนปริมาณขยะ ที่รวบรวมจำนวนไม่เกิน 20,000 กิโลกรัม/ 1 เที่ยว (เหมาจ่ายรวมค่าขนส่ง) โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 21 มีนาคม 2562
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2019 เวลา 16:18 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง