ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขนาดกว้าง 1.25 เมตร ยาว 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 03 พฤษภาคม 2019 เวลา 17:28 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง