ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562 และศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2019 เวลา 16:50 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง