เปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านซับพระไวย์ หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง - บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2019 เวลา 17:50 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง