เปิดเผยราคากลาง จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0005 แยก ทล.2389 - บ้านหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2019 เวลา 17:38 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง