เปิดเผยราคากลาง จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวปู Para Asphalt Concrete สายทาง ชย ถ.1-0043 แยกทางหลวง 2037-บ้านหนองหญ้าข้าวนก อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันเสาร์ที่ 01 มิถุนายน 2019 เวลา 11:53 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง