ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.2561-2565) จำนวน 45 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 05 มิถุนายน 2019 เวลา 17:51 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง