ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร แหล่งน้ำบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ กทอ.62(2)PO-1-0052 (นางคำเปี่ยง บุตรสักแสน) สถานที่ดำเนินการ โฉนดที่ดิน (ส.ป.ก.01ข.) เลขที่ 24582 แปลงเลขที่ 158 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2019 เวลา 13:26 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง