ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูกระจก (เปลี่ยนโช้คบานเปลือย) ณ ทางเข้าห้องผู้บริหาร อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่ ชั้น 2)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2019 เวลา 13:18 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง