ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ที่ใช้ประจำสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2019 เวลา 13:48 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง