ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา สำหรับใช้ประจำสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 17:25 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง