ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สาธิต เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 09 กรกฎาคม 2019 เวลา 08:54 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง