ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าชุดการแสดง พร้อมแต่งหน้า สำหรับผู้นำเสนอและผู้แสดง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (กิจกรรม การดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 09 กรกฎาคม 2019 เวลา 09:06 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง