ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองแผนและงบ ประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2019 เวลา 19:02 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง