ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) เพื่อใช้สำหรับรับรองประชาชนที่มาติดต่อราชการ ในกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2019 เวลา 15:16 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง