เปิดเผยราคากลาง จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 03 กันยายน 2019 เวลา 18:45 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง