ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 04 กันยายน 2019 เวลา 17:30 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง