ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าสถานที่ (ห้องลีลาวดี) เพื่อดำเนินโครงการอบรมเพิ่มความรู้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2019 เวลา 11:02 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง