ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 10 คัน ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2019 เวลา 15:55 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง