เปิดเผยราคากลาง จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ยี่ห้อโคมัทสุ อก.018-54-0009 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2019 เวลา 16:01 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง