ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำหรับรับรองประชาชนที่มาติดต่อราชการที่กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2019 เวลา 17:27 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง